KÜLTÜR SATIN ALINAMAZ
08 Ağustos 2022 Pazartesi

Almanya’da 1983 yılında, Mayıs ayının 23 ünde, Hamburg sebze ve meyve
halinde bir Türk arabanın yanında yerde, şişkin bir cüzdan bulur. Cüzdanda, 38
000 mark vardır.

Türk, cüzdanı, hal idaresine teslim eder. Cüzdanın sâhibi
bulunur, gelen Alman, cüzdanı memnuniyetle alır ve oradaki Türke bir teşekkür
bile etmeden gitmeğe davranır.

Mehmet Emin Kaya adındaki Türk, Almana,
yazının başlığındaki cümleyi (Kultuer kan nicht kaufen) söyler ve ekler:
“Benim Türk-İslâm kültürüm bana BÖYLE davrandırdı; senin davranışın da
kültürsüzlüğünün isbatı.”

Ciltlerle ifâde edilecek bir durum, bir gerçek, sosyolojik kesit, böyle, birkaç
kelimeyle ifâde edilmiş oluyor!

Evet, gelenek, kültür hemen, kısa zamanda meydana gelmiyor; millet
tarafından benimsenmesi, millet fertlerinin değişmez karakteri hâline gelmesi
için, belli davranışların nesiller boyunca beğenilip benimsenmesi, alışkanlık
hâline gelmesi gerekiyor.

Bin yıldır İslâmla yoğrulmuş Türkün geleneğinde,
kültüründe, hakketmediğini almamak, haram’a tenezzül etmemek merkezde
yer tutar; Türk, kendiliğinden bu kültüre göre davranır, bu, onun için çok tabiî
bir davranıştır.

Daha birkaç gün önce de, Bolu yöresindeki, evlenme
hazırlığındaki, paraya bunun için de ihtiyâcı olan bir pazarcı gencin, hesabına
yanlışlıkla gelen binlerce lirayı, hemen bankaya gidip hesabından çıkarttığı
gerçeği vardı.


***


Rusya Ukrayna’ya saldırınca, 110 000 (110 bin) Alman genci, “sıra
Almanya’ya da gelebilir, askere çağırılırım” korkusuyla Kanada ve Avustralya’ya
KAÇTI. Rakam, 4 ay öncesinin rakamı, sayı daha da artmış olabilir.


Almanya’daki Türk gençleri ise, taksilere doluştular, ellerinde Türk
bayrakları ve Alman bayrakları, caddelerde büyük, göz yaşartıcı gösteriler
yaptılar; bir yandan da haykırıyorlardı: “Putin! Erkeksen gel!”

Almanlar şaşkınlık içindeydi: kendi çocukları vatanlarını korumak diye bir
şey düşünmeden uzak diyarlara, başka kıtalara kaçarken Türk gençleri,
bulundukları ülkeyi savunmakta kararlı olduklarını bütün cihâna karşı
haykırıyorlardı!

Bir Alman kadın kendini böyle bayraklarla dolaşan, meydan okuyan Türk
gençlerinin bir arabasının önüne atar; kadını çiğnememek için arabayı durduran
Türklere sarılan kadın:
“Benim torunum, askere alınmak korkusuyla Avustralya’ya kaçtı; siz ise bu
ülkeyi savunmaya hazırsınız!”
Evet, kültür, gelenek ha deyince oluşmuyor, mayalana mayalana meydana
geliyor.


Değerlerimizin, KENDİMİZİN FARKINDA MIYIZ?

Yorum yazın: